202105.06
0

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut merr masë të përkohshme ndaj Shqipërisë

Në datë 21.04.2021 Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut nëpërmjet një letre zyrtare u shpreh në lidhje me aplikimin nr. 20204/21 “Shkullaku dhe të tjerë kundër Shqipërisë”, se autoritetet duhet të ndalojnë zbatimin e vendimit të ndërmjetëm të Gjykatës së Shkallës së Parë të Stukturës së Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit nr.131…