202105.07
0

Projektligji i ri për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, bazuar në nismën legjislative të Këshillit të Ministrave, në Kuvend është depozituar projektligji për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse. Projektligji, ndër të tjera ka në fokus lehtësimin e procedurave të regjistrimit, modernizimin e shërbimeve dhe parashikimin e procedurave më transparente në lidhje me aktivitetin e…