PADIA KOLEKTIVE, MJETI I RI PROCEDURAL
202111.04
0

PADIA KOLEKTIVE, MJETI I RI PROCEDURAL

Paditë kolektive, janë më shumë një “shpikje” e krijuar nga gjykatat angleze si “një përjashtim nga rregulli i zakonshëm që procesi gjyqësor zhvillohet vetëm nga dhe në emër të palëve individualisht të emërtuara”. Edhe pse paditë kolektive kanë qenë të spikatura hershëm në sistemin anglo-sakson, shumë njerëz habiten kur mësojnë se veprime të tilla kanë…

A është Komisioni Mjekësor Epror i Caktimit të Aftësisë për Punë një organ quasi-gjyqësor?
202110.05
0

A është Komisioni Mjekësor Epror i Caktimit të Aftësisë për Punë një organ quasi-gjyqësor?

(Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë dhe jurisprudencë e GJEDNJ) Nocioni i Kontratës Sociale nga Zhan-Zhak Ruso (Jean-Jacques Rousseau) nënkupton se, përmes dorëheqjes kolektive nga të drejtat dhe liria individuale që subjektet kanë në “Gjendjen e tyre Natyrore” dhe transferimit të këtyre të drejtave një entiteti kolektiv, formohet një “person” i ri, si…

201612.01
0

ELI Conference

Studio Ligjore “Bitri & Bakiu”, është anëtare e European Law Institute (ELI), një organizatë jo-fitimprurëse e cila në themel të saj ka kontributin, kërkimin, rekomandimet si dhe ofrimin e  udhëzimeve praktike në fushën e të drejtës evropiane. Në kuadër të kësaj anëtarësie patëm nderin të ishim pjesë e Konferencës Vjetore të ELI-t ku u diskutuan…