Mbështetja dhe zhvillimi i STARTUP-EVE
202202.02
0

Mbështetja dhe zhvillimi i STARTUP-EVE

Vitet e fundit është pranuar se risia në idetë e startup-eve konsiderohen si faktorët kryesorë të rritjes ekonomike dhe të punësimit dhe është konstatuar se kompanitë e reja të zhvilluara fillimisht si startup-e, renditen tashmë në vendet e para të bizneseve më të mëdha të globit. Idetë dhe risitë e zbatuara nga startup-et kanë revolucionuar…

Rëndësia e pajtueshmërisë ligjore për bizneset
202201.27
0

Rëndësia e pajtueshmërisë ligjore për bizneset

Pajtueshmëria në biznes përfshin zbatimin e një tërësie rregullash, standardesh, çmimesh, aplikim të rregulloreve dhe praktikave etike që zbatohen për biznese të fushëveprimeve të ndryshme të përcaktuara me ligj ose me akte nënligjore të organeve qeverisëse. Për çdo kompani dhe biznes, pajtueshmëria ligjore është e një rëndësie parësore. Kjo është veçanërisht e nevojshme nëse kompania…

Certifikimi i Profesionit të Ndërmjetësit të Pasurive të Paluajtshme
202201.26
0

Certifikimi i Profesionit të Ndërmjetësit të Pasurive të Paluajtshme

Prej vitesh shteti shqiptar ka hasur problematika të mëdha në sektorin e pasurive të paluajtshme, pasi është një ndër mekanizmat më të prekura nga veprimtaria e pastrimit të parave. Rritja stratosferike e çmimeve në tregun e shitblerjeve të apartamenteve veçanërisht në Tiranë, dëshmon për këtë fakt. Bazuar në nismën legjislative të Këshillit të Ministrave, në…

Masat e përkohshme – Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut
202201.11
0

Masat e përkohshme – Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

Pak fusha të jetës kanë mbetur të paprekura nga pandemia e Coronavirus (COVID-19), e cila ka përfshirë Europën dhe pjesën tjetër të globit gjatë gati dy viteve te fundit. Qeveritë e shteteve anëtare janë përballur me sfida të mëdha se si të përgjigjen pas krizës shëndetësore në mbarë botën. Përhapja e papritur dhe e paprecedentë…

GJEDNJ, çështja Gruba dhe të tjerët kundër Rusisë, leja e lindjes mund të merret nga të dy prindërit.
202112.10
0

GJEDNJ, çështja Gruba dhe të tjerët kundër Rusisë, leja e lindjes mund të merret nga të dy prindërit.

Në një nga çështjet e fundit, në Nëntor të këtij viti, çështja Gruba dhe të tjerët kundër Rusisë, kishte në fokus marrjen e lejes së lindjes edhe nga babai. Aplikantët ishin policë, të cilët kërkonin të aplikonin për lejen e lindjes, për fëmijët e tyre duke qene se bashkëshortet e tyre nuk mund të ngrinin…

Propozimet për projektligjet në paketën e re fiskale 2022
202111.10
0

Propozimet për projektligjet në paketën e re fiskale 2022

Që nga fillimi i Nëntorit të këtij viti, në Kuvendin e Shqipërisë  kanë ardhur 4 propozime për të ndryshuar paketën fiskale, pasqyruar këto ndryshime në ligjet “Për tatimin mbi të ardhurat”, “Për Akcizat”, “Për Tatimin mbi të Ardhurat” dhe “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë” Propozimi i projektligjit “Për një ndryshim…