Ndryshime të pritshme në Kodin Rrugor
202207.15
0

Ndryshime të pritshme në Kodin Rrugor

Fundjava është periudha më e preferuar për të gjithë ne. Është momenti kur ne kemi më së shumti kohë të lirë, për të shpenzuar me njerëzit tanë më të dashur. Një nga planet më të shpeshta të fundjavës janë edhe udhëtimet me makina. Duhet theksuar se udhëtimet duhet të jenë gjithmonë të sigurtë, komodë dhe…

Kanabis.
202207.05
0

Kanabis.

Prej shumë kohësh në Shqipëri, është diskutuar shumë mbi legalizimin e kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit dhe nënprodukteve të saj, për qëllime mjekësore dhe industriale. Nëpërmjet procesit të konsultimit publik, shumë qytetarë kanë mbajtur qëndrimin pro kësaj nisme ligjore e cila është reflektuar si draft në pritje për t’u depozituar si projektligj dhe…

Leje Qëndrimi në formatin biometrik
202207.01
0

Leje Qëndrimi në formatin biometrik

Me Vendim të Këshillit të Ministrave nr.450 datë 29.06.2022 është miratuar forma dhe përmbajtja e lejeve të qëndrimit për çdo shtetas të huaj, i cili ka hyrë dhe qëndron rregullisht në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në brendësi të këtij vendimi është vendosur lidhur me: Miratimin e formës dhe të përmbajtjes së lejeve të qëndrimit…

Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.48/2014, “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare, të ndryshuar”
202206.24
0

Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.48/2014, “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare, të ndryshuar”

Në vazhdën e nismave legjislative të deputetëve, së fundmi në Kuvendin e Shqipërisë është depozituar projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.48/2014, “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare, të ndryshuar”. Ndryshimet e propozuara parashikojnë njohjen dhe përfshirjen edhe të prodhuesve bujqësorë si subjekte të ligjit, me qëllim zgjidhjen e një…

Çështja X dhe të tjerë kundër Shqipërisë
202206.02
0

Çështja X dhe të tjerë kundër Shqipërisë

Më 31 Maj 2022, Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut ka publikuar vendimin për çështjen X dhe të tjerë kundër Shqipërisë e cila u investua në këtë Gjykatë me anë të një kërkese të depozituar nga organizata joqeveritare Qendra Evropiane për të Drejtat e Romëve (“ERRC”), një organizatë joqeveritare me seli në Bruksel. Kjo…

Dita e Evropës
202205.09
0

Dita e Evropës

Dita e Evropës përkujton nënshkrimin e ‘Deklaratës Schuman’ më 9 Maj 1950. Një plan ambicioz për të siguruar paqen afatgjatë në Evropën e pasluftës që konsiderohet si fillimi i asaj që tani është Bashkimi Evropian. “Rëndësia e punës për paqen në Evropë është edhe më e dukshme, pasi ne theksojmë unitetin dhe solidaritetin tonë me…

Gjykata Kushtetuese italiane vendos për mbiemrin e të porsalindurve
202204.29
0

Gjykata Kushtetuese italiane vendos për mbiemrin e të porsalindurve

Gjykata Kushtetuese në Republikën e Italisë, ka shqyrtuar çështjet e legjitimitetit kushtetues mbi rregullat në sistemin juridik italian për dhënien e mbiemrit fëmijëve. Gjykata ka vendosur se rregulli që cakton automatikisht mbiemrin e babait është diskriminues dhe dëmtues për identitetin e fëmijës. Në vazhdën e parimit të barazisë dhe në interes të fëmijës, të dy…

Konflikti Rusi-Ukrainë
202204.29
0

Konflikti Rusi-Ukrainë

Konflikti  Rusi-Ukrainë Ndër shekuj, politika botërore ka vepruar në bazë të dialektikës hegeliane e cila përfshin krijimin e një problematike (teza), duke shkaktuar reagimin ndaj saj (antiteza) dhe në fund duke i dhënë një zgjidhje asaj (sinteza). Po njësoj, ndodhemi dhe sot pas një muaji konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës: Teza (nisja e sulmit/konfliktit), Antiteza…

Projektligji “Për një Ndryshim në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë”
202204.05
0

Projektligji “Për një Ndryshim në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë”

Në Kuvendin e Shqipërisë është depozituar projektligji me nismën e tre deputëteve “Për një ndryshim në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë” lidhur me shfuqizimin e paragrafit të parë të nenit 262 të Kodit Penal “Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme” si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Si stimul…

Schwabe dhe M.G. kundër Gjermanisë
202203.18
0

Schwabe dhe M.G. kundër Gjermanisë

Duke qenë Samiti i G8 për krerët e shteteve dhe qeverive u mbajt në Heiligendamm, pranë Rostock, më 6 – 8 qershor 2007, në atë periudhë autoritetet gjermane ishin të shqetësuar nga sulmet terroriste dhe shkatërrimet e pronave nga radikalët të cilët planifikonin ta sabotonin samitin. Arsyet e shqetësimit të autoriteteve gjermane vinin si pasojë…