Consumer goods and retail

Ekipi ynë në firmën ligjore Bitri & Bakiu ka një kuptim të mirë të drejtimit të biznesit dhe sfidave që janë në lojë në këtë sektor dinamik, dhe për këtë arsye ne mund t’i ndihmojmë klientët tanë në përmbushjen e qëllimeve të tyre të biznesit. Avokatët tanë kanë përvojë në trajtimin e çështjeve juridike dhe tregtare me të cilat janë përballur. Ne jemi në gjendje t’u ofrojmë këshilla kompanive për zbatimin e projekteve strategjike siç janë M&A kryesore dhe zgjerimi në tregjet e reja, përveç çështjeve operative dhe ditore që prekin bizneset e tyre.

Ne mbështesim klientët tanë në këtë sektor në të gjitha fushat kryesore të biznesit të tyre, me bashkime dhe blerje, ndërmarrje të përbashkëta dhe aleanca strategjike, rregulla të vazhdueshme të marrëdhënieve tregtare, prokurim të teknologjisë së informacionit, e-commerce dhe të blerjeve nga shtëpia, çështje të pasurive të patundshme, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, shpesh në kontekstin e marrëdhënieve tregtare të vazhdueshme, taksave, aksioneve, kërkesave të punësimit dhe pensioneve, çështje mjedisore që lindin në të gjitha fazat e ciklit jetësor të produktit.