transport

Globalizimi dhe ndikimi i tij në sektorin e biznesit, udhëtimi dhe zhvillimi mbështeten në transport dhe investimet e vazhdueshme nga sektori publik dhe privat. Transporti dhe logjistika është një industri me kërkesa evolucionare ligjore dhe rregullatore, që kërkojnë këshillime dhe asistencë të vazhdueshme.

Ndërsa përpiqen të fitojnë një avantazh konkurrues në këtë sektor klientët tanë përballen me shtrëngimin e strukturave rregullatore, një nevojë në rritje për teknika inovative të financimit dhe përshkallëzimin e përgjegjësive dhe rreziqeve të sigurimit. Është duke u bërë gjithnjë e më e rëndësishme të jesh i vetëdijshëm për zhvillimet e fundit ligjore, veçanërisht kur kalon kufijtë.

Firma ligjore mund të ofrojë këshillim ligjor dhe zgjidhje për Klientët për të gjitha aspektet:

  • Aviacionit
  • Logjistikë
  • Hekurudhor
  • Transport
  • Infrastrukturën e transportit