_Telecommunications, media and technology

Ekipi ynë ka njohuritw e duhura te sektorit te Telekomunikacionit, Medias dhe Teknologjisë (TMT). Ne sjellim përzierjen e duhur të njohurive dhe përvojës të industrisë në transaksionet tuaja TMT.Ne investojmë kohë për të kuptuar objektivat strategjikë të klientëve tanë, duke ofruar këshilla e duhura dhe praktike.

Ekipi në firmën ligjore siguron këshilla transaksionale dhe rregullatore në lidhje me bashkimet dhe blerjet, pajtueshmërinë, anti-trust dhe konkurrencën, financimin dhe tregjet e kapitalit, proceset gjyqësore dhe taksat.