Real estate agent offer house. Property insurance and security concept. Wide banner composition with bokeh background.

Ne ofrojmë këshillim për një sërë fushash ku pasuritë e paluajtshme janë në qendër të transaksionit. Duke u mbështetur nga zhvilluesit, pronarët, investitorët privatë dhe institucionalë, korporatat, huadhënësit, për të kuptuar tendencat e industrisë dhe ndikimin e tyre në biznes, ne i ndihmojmë ata të lundrojnë në ndërlikimet e tregjeve në të cilat ata aktualisht operojnë ose planifikojnë të operojnë.

Zyra jonë mund të këshillojë mbi gamën e plotë të transaksioneve të lidhura me pasuritë e paluajtshme, si:

• Kontratat në fushën e Ndërtimit;
• Blerje dhe Investime në Pasuritë e Paluajtshme;
• Mosmarrwveshje lidhur me Pasuritë e Paluajtshme;
• Regjimi fiskal mbi Pasurite e Paluajtshme
• Planifikimi dhe Zhvillimi Urban.

Ne ofrojmë angazhimin, burimet dhe njohuritë për të zgjidhur problemet e klientit dhe për të trajtuar tërë “ciklin jetësor” të pronës nga blerja fillestare, zhvillimi, dhënia me qira, ndërmarrje e përbashkët dhe financimi deri në përfundim të gjithë procesit.