Databaza SMDRK
202211.10
0

Databaza SMDRK

Pak ditë më parë, Këshilli i Ministrave ka miratuar me vendim krijimin e bazës së të dhënave shtetërore: “Sistemi Elektronik i menaxhimit të denoncimeve për rekordet korruptive” (SEMDRK). Ky sistem është një bazë të dhënash shtetërore përmes së cilës grumbullohet, ruhet, menaxhohet dhe raportohet elektronikisht, në lidhje me rastet korruptive nga struktura përgjegjëse dhe koordinatorët…

Lufta Hibride në Ballkan
202209.26
0

Lufta Hibride në Ballkan

“Njeriu lind i lirë por nën zinxhirë”. Kjo është filozofia e famshme e Rusoit për “Kontratën Sociale” sipas së cilës, secili individ duhet të dorëzojë të drejtat e tij ndaj Sovranit, në mënyrë që ky i fundit të garantojë mbrojtjen e këtyre të drejtave nga shkelja dhe pabarazia në një shoqëri. Nëse Sovrani në do…

Ndryshime të pritshme në Kodin Rrugor
202207.15
0

Ndryshime të pritshme në Kodin Rrugor

Fundjava është periudha më e preferuar për të gjithë ne. Është momenti kur ne kemi më së shumti kohë të lirë, për të shpenzuar me njerëzit tanë më të dashur. Një nga planet më të shpeshta të fundjavës janë edhe udhëtimet me makina. Duhet theksuar se udhëtimet duhet të jenë gjithmonë të sigurtë, komodë dhe…

Kanabis.
202207.05
0

Kanabis.

Prej shumë kohësh në Shqipëri, është diskutuar shumë mbi legalizimin e kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit dhe nënprodukteve të saj, për qëllime mjekësore dhe industriale. Nëpërmjet procesit të konsultimit publik, shumë qytetarë kanë mbajtur qëndrimin pro kësaj nisme ligjore e cila është reflektuar si draft në pritje për t’u depozituar si projektligj dhe…

Leje Qëndrimi në formatin biometrik
202207.01
0

Leje Qëndrimi në formatin biometrik

Me Vendim të Këshillit të Ministrave nr.450 datë 29.06.2022 është miratuar forma dhe përmbajtja e lejeve të qëndrimit për çdo shtetas të huaj, i cili ka hyrë dhe qëndron rregullisht në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në brendësi të këtij vendimi është vendosur lidhur me: Miratimin e formës dhe të përmbajtjes së lejeve të qëndrimit…

Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.48/2014, “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare, të ndryshuar”
202206.24
0

Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.48/2014, “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare, të ndryshuar”

Në vazhdën e nismave legjislative të deputetëve, së fundmi në Kuvendin e Shqipërisë është depozituar projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.48/2014, “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare, të ndryshuar”. Ndryshimet e propozuara parashikojnë njohjen dhe përfshirjen edhe të prodhuesve bujqësorë si subjekte të ligjit, me qëllim zgjidhjen e një…

Çështja X dhe të tjerë kundër Shqipërisë
202206.02
0

Çështja X dhe të tjerë kundër Shqipërisë

Më 31 Maj 2022, Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut ka publikuar vendimin për çështjen X dhe të tjerë kundër Shqipërisë e cila u investua në këtë Gjykatë me anë të një kërkese të depozituar nga organizata joqeveritare Qendra Evropiane për të Drejtat e Romëve (“ERRC”), një organizatë joqeveritare me seli në Bruksel. Kjo…

Dita e Evropës
202205.09
0

Dita e Evropës

Dita e Evropës përkujton nënshkrimin e ‘Deklaratës Schuman’ më 9 Maj 1950. Një plan ambicioz për të siguruar paqen afatgjatë në Evropën e pasluftës që konsiderohet si fillimi i asaj që tani është Bashkimi Evropian. “Rëndësia e punës për paqen në Evropë është edhe më e dukshme, pasi ne theksojmë unitetin dhe solidaritetin tonë me…