Këshillimi Ligjor dhe Përfaqësimi


BITRI & BAKIU është një firmë ligjore inovative dhe fleksibël në ofrimin e shërbimeve të shpejta dhe të besueshme të këshillimit ligjor dhe përfaqësimit për Klientët.

Ekip i besueshëm, me përvojë


Ne i përshtasim shërbimet tona sipas kërkesave specifike të Klientit dhe ofrojmë një produkt gjithëpërfshirës për çdo aspekt të këshillimit.

Klientë vendas dhe të huaj


Shoqëria jonë gjithashtu asiston organet shqiptare të administratës publike kombëtare dhe lokale, shtetet e huaja dhe njësitë publike, tregjet e organizuara... 

Lajmet e Fundit

Rëndësia e pajtueshmërisë ligjore për bizneset

Rëndësia e pajtueshmërisë ligjore për bizneset

bitri  Comments (0)
Pajtueshmëria në biznes përfshin zbatimin e një tërësie rregullash, standardesh, çmimesh, aplikim të rregulloreve dhe praktikave etike që zbatohen për biznese të fushëveprimeve të ndryshme të përcaktuara me ligj ose me akte nënligjore të organeve...
pngfind.com-bad-luck-brian-png-4472197

Shërbimet tona

Family

Business

civil

Klientët tanë

  • Emante Panel
  • wt
  • Emante
  • fidentia
  • macaferri
  • Eugen Forschner Logo
  • download (1)

Partnerët

  • diha
  • ELI_10_small_version