Legal Advisory and Representation


BITRI & BAKIU is an innovative and flexible law firm, focusing on delivering quick and reliable legal advisory and representation services to our Clients.

Reliable, Experienced Team


We tailor our services to the specific requirements of the Client and provide a comprehensive and to the point advice.

Local and Foreign Clients


The Firm also assists Albanian national and local public administration bodies, foreign States and public entities, organised markets ...

Latest News

Bitri&Bakiu tashmë anëtar i ri në DIHA

Bitri&Bakiu tashmë anëtar i ri në DIHA

bitri  Comments (0)
Studio Ligjore Bitri&Bakiu sapo është anëtarësuar në Dhomën Gjermane të Tregtisë dhe Industrisë në Shqipëri (DIHA).  Me anëtarësimin tonë DIHA ka 79 kompani dhe interesi për të është në rritje. DIHA ka si objektiv kryesor...
Akt Normativ për një shtesë në Procedurat Tatimore

Akt Normativ për një shtesë në Procedurat Tatimore

bitri  Comments (0)
Situata e pandemisë Covid-19 me të cilën po përballet gjithashtu edhe vendi ynë, ka bërë të nevojshme krijimin e një kuadri rregullator që ndihmon tatimpaguesit në plotësimin e detyrimeve që rrjedhin ligji nr.87/2019 “Për faturën...
pngfind.com-bad-luck-brian-png-4472197

Our Services

Family

Business

civil

Clients

  • Eugen Forschner Logo
  • fidentia
  • macaferri
  • wt
  • Emante
  • isotek